Gezinshuis El Noor is gelegen midden in de woonwijk Biesdonk in het bruisende Breda, op loopafstand van diverse scholen en het winkelcentrum. Achter de twee woningen ligt een hofje met grasveld en op enkele tientallen meters van de woningen is een ruim opgezet speelveld aanwezig.

El Noor is een intercultureel gezinshuis voor de opvang van kinderen en jongeren die samen met de gezinshuisouders als een gezin leven. Er is een gemeenschappelijke huiskamer, waar het grootste deel van het gezinsleven zich afspeelt. Daar spelen de kinderen en daar kunnen zij huiswerk maken en zich ontspannen. Er is een grote keuken met eetgedeelte waar samen maaltijden worden genuttigd. Daarnaast heeft ieder kind een eigen geschikte plek. De jongens hebben hun slaapkamers in een apart huis, idem voor de meisjes. Hierdoor kunnen we de veiligheid van zowel de jongens als de meisjes beter waarborgen en sluiten we aan op de normen en waarden van zowel de kinderen als van hun ouders. Dit zorgt voor meer begrip en acceptatie bij de ouders, waardoor de kinderen niet worden belemmerd in hun ontwikkeling en groei.

De kinderen krijgen alle ruimte om zich adequaat te ontwikkelen, waarbij veel aandacht wordt gegeven aan de sociale en emotionele ontwikkeling van de kinderen. Zij worden begeleid om al op jonge leeftijd de verantwoordelijkheid te nemen die bij hun ontwikkelingsniveau past om later een zelfstandige burger te worden in de samenleving.

De jongeren worden aangemoedigd om een goede vrijetijdsbesteding te hebben, zoals sport, bijbaantje en worden gestimuleerd om vrijwilligerswerk te doen die past bij hun mogelijkheden. Ook worden zij gestimuleerd om sociale contacten te leggen door vriendjes te maken of eigen vrienden te laten komen spelen en mee-eten. Kortom, er wordt gestreefd de kinderen in een zo ‘normaal’ mogelijke situatie te laten leven.