Slider 1
e
Welkom bij gezinshuis El Noor
Kom in het licht
Sliderfoto 2

PROF
PROFESSIONALS IN WHAT WE DO
previous arrow
next arrow

MISSIE

Onze missie is kinderen die niet thuis of binnen hun netwerk kunnen opgroeien, een plek te bieden waar ze omringd worden met warmte, liefde, rust en regelmaat, zodat zij zich verder kunnen ontwikkelen en hun weg kunnen vinden binnen deze maatschappij. De opvoeding en begeleiding die wij als interculturele gezinshuis hen bieden sluit aan bij hun ontwikkelingsniveau, belevingswereld, cultuur en geloofsovertuiging.

ONZE VISIE Ieder kind verdient warmte, veiligheid en onvoorwaardelijke liefde binnen een gezin.

Kernwaarden van Gezinshuis El Noor

 

Gezinshuis El Noor staat voor de volgende kernwaarden:

Empowerment

Ieder kind is uniek en we geloven dat alle jongeren beschikken over een eigen kracht. Samen met de jongeren gaan we hun krachten ontdekken en deze naar boven halen. We streven ernaar dat de jongeren zelfstandig kunnen functioneren in de maatschappij.

Respect

Wij gaan op een respectvolle wijze om met de jongeren die bij ons geplaatst worden. Dat betekent dat wij hun achtergrond en hun netwerk respecteren. Wij accepteren de jongeren zoals zij zijn. Wij zullen altijd op zoek gaan naar mogelijkheden om o.a. ouders een rol te geven in hun leven en in de opvoedingstaak.

Netwerken

Wij willen in contact komen, in de eerste plaats met de jongeren en hun netwerk. Wat beweegt hen, waar lopen ze tegenaan, hoe kunnen wij de jongeren helpen ontwikkelen?

Een netwerk van vrienden, familieleden, kennissen, vrijwilligers, gezinshuishouders, coaches, orthopedagogen en gedragsdeskundigen.

Proactief zijn

Wij willen zelf onze plannen maken en zelf initiatieven nemen. We willen op onze eigen manier invulling geven aan ons gezinshuis.