Slider 1
e
Welkom bij gezinshuis El Noor
Kom in het licht
Sliderfoto 2

PROF
PROFESSIONALS IN WHAT WE DO
previous arrow
next arrow

Wij willen ons gezinshuis in het bijzonder openstellen voor jongeren uit migrantengezinnen die niet langer thuis kunnen wonen door welke omstandigheid dan ook. 

 In Gezinshuis El Noor kunnen er vier tot maximaal negen verblijfsplaatsen worden aangeboden aan kinderen tussen 4 en 18 jaar die in hun ontwikkeling bedreigd worden en niet meer bij hun ouders kunnen wonen.

Gezinshuis El Noor bestaat uit twee huizen met gescheiden bovenverdiepingen. In het ene huis verblijven de jongens met minimaal twee begeleiders, in het andere huis verblijven de meisjes met een begeleidsters. De onderverdieping kent een gezamenlijke keuken en twee woonkamers waar alle kinderen samen kunnen komen.

Wij zullen ons primair richten op plaatsingen voor korte termijn met het oog op langdurig termijn. Wij hebben ook plekken gereserveerd voor crisissituaties. In het voortraject richting de plaatsing willen wij samen met de behandelaar en voogd kijken of er sprake is van een match met het kind. Vanuit ons gezin maar ook vanuit de wettelijke vertegenwoordigers van de jongere. Wij geloven dat er alleen sprake kan zijn van een prettige en vruchtbare samenwerking als er sprake is van wederzijds respect en vertrouwen.

Tot de doelgroep behoren ook jongeren met een LVG-indicatie. Hierbij focussen wij ons op jongeren met een laag(sociaal-emotioneel) IQ, jongeren met een hechtingsprobleem of beperkingen in het autistisch spectrum. Op deze gebieden kunnen wij onderscheid maken en van toegevoegde waarde zijn voor jongeren.

Wij geloven namelijk dat er alleen sprake kan zijn van een prettige en vruchtbare samenwerking als er sprake is van wederzijds respect en vertrouwen. Momenteel beheersen de deskundigen van het gezinshuis over deze talen: Arabisch (Irakees, Syrisch, Marokkaans, Egyptisch), Nederlands, Italiaans, Frans en Engels.

ZELFSTANDIGHEIDSTRAJECT

Bij gezinshuis El Noor is er de mogelijkheid om door te groeien. Als de jongeren toe zijn aan meer zelfstandigheid, kunnen ze vanaf ongeveer 16 jaar beginnen met een zelfstandigheidstraject. Ze kunnen ook na hun 18e verjaardag bij ons blijven wonen.

We hebben hiervoor 3 plekken in ons huis. Er is een gezamenlijke keuken en sanitair.

Stap voor stap worden vaardigheden aangeleerd en geoefend, passend bij de ontwikkeling en behoefte van de jongere zelf. Bijvoorbeeld zelf leren zorgen voor warme maaltijden, eigen baantje hebben, de was leren doen, de badkamer schoon maken, leren omgaan met een weekbudget. Deze vaardigheden worden aangeleerd op een manier die past bij het ontwikkelingsniveau van de jongere.

Wij zijn als gezinshuisouders ook voor deze jongeren altijd beschikbaar als dat nodig is. Doordat de jongeren (meestal) eerst in het gezinshuis gewoond hebben, is dit een heel natuurlijk proces: binnen een veilige, vertrouwde omgeving doorgroeien naar meer zelfstandigheid, met bekende mensen in de buurt, waar je altijd op terug kunt vallen.

Samen gaan we dan ook weer verder op zoek naar een volgende woonplek, als de jongeren daar aan toe zijn.