Wie zijn we

Ons website-adres is: https://www.elnoor.nl.

Jouw rechten

Hoe er door instanties met gegevens moet worden omgegaan, is terug te vinden in de Jeugdwet. Voor meer informatie kunt u kijken op: https://www.rijksoverheid.nl

Dossier

Het gezinshuis maakt bij iedere aanmelding een online dossier in het Mextra. Mextra werkt volgens ‘Privacy by design‘ principe en voldoet aan NEN7510 & ISO27001. In het online dossier worden alleen noodzakelijke persoonsgegevens van het kind vastgelegd. Verder bewaart het gezinshuis informatie die nodig is voor de hulpverlening. Het gaat om de beschikking, ons plan, evaluaties, gespreksverslagen, rapportage van school en aanvullende hulpverlening en andere correspondentie.

Toegang tot het dossier

De gezinshuis ouders hebben toegang tot het dossier, evenals ingehuurde pedagogisch medewerkers. Ook kan iemand die de kwaliteit van de hulpverlening controleert, indien noodzakelijk, in het dossier kijken.

Informatie doorgeven

Het gezinshuis mag geen informatie doorgeven aan derden. Dit gebeurt in principe alleen met toestemming van degene waarop de informatie betrekking heeft. In de wet zijn echter wel een aantal situaties beschreven waarin zonder toestemming gegevens aan derden mogen worden verstrekt.

Bewaartermijn

Het dossier wordt 15 jaar bewaard en daarna vernietigd, tenzij het volgens de wet langer bewaard moet worden.

Inzien dossier

De wettelijke vertegenwoordiger van een cliënt jonger dan 16 jaar heeft recht op inzage. Als een jongere 16 jaar of ouder is, kan de wettelijke vertegenwoordiger het dossier alleen inzien, wanneer de jongere daarvoor toestemming geeft. Jongeren vanaf 12 jaar kunnen zelf inzage vragen. Jij kunt ons gezinshuis hierom vragen.

Correctie van gegevens

Als je meent dat er onjuiste, niet relevante of onvolledige gegevens zijn opgenomen, kun je verzoeken om correctie, aanvulling of verwijdering. Je kunt hiervoor schriftelijk een verzoek indienen bij de gezinshuisouders. Stuur een email met je verzoek naar m.yaqini@elnoor.nl Klik hier voor een voorbeeldbrief.

Vernietiging van gegevens

Je kunt vragen om vernietiging van de gegevens van jou of jouw kind. Je kunt ook vragen om de vernietiging door te geven aan alle instanties waarmee jouw gegevens gedeeld zijn. Als een ander persoon belang heeft bij het bewaren van de gegevens of als vernietiging volgens de wet niet mag, kan het gezinshuis hier niet aan voldoen. Klik hier voor een voorbeeldbrief.