Slider 1
e
Welkom bij gezinshuis El Noor
Kom in het licht
Sliderfoto 2

PROF
PROFESSIONALS IN WHAT WE DO
previous arrow
next arrow

GEZINSHUIS El NOOR.

Kun jij door bepaalde omstandigheden niet meer thuis wonen?
Wij bieden jou een prettige plek waar je de ruimte krijgt om jezelf te ontdekken en te ontwikkelen.
Want elk kind is uniek, bijzonder en wordt bij Gezinshuis El Noor geholpen om zijn kwaliteiten te ontdekken.
Jij mag er zijn en jij mag jezelf wezen bij Gezinshuis El Noor

El Noor staat voor licht, helderheid en verlichting.

Bij gezinshuis El Noor geloven we dat de wijze waarop we omgaan met de kinderen een helende werking op hen zal hebben en hen rust en regelmaat zal bieden. Wij bieden de kinderen warmte, veiligheid en structuur. We willen dat de kinderen de mindere tijden van hun leven een plek geven en vervolgens met een positief gevoel en heldere verlichting naar hun toekomst kijken en aan hun toekomstperspectieven werken.

Gezinshuis El Noor is een prettige kleinschalige vorm van hulp en zorg voor kinderen die niet meer thuis kunnen wonen, en voor wie een pleeggezin geen oplossing is wegens gedrags-, ontwikkelings- of bindingsproblematiek.

In het gezinshuis bieden de gezinshuisouders op professionele wijze 24 uur per dag, 7 dagen in de week verzorging, behandeling, opvoeding en begeleiding. Dit onderscheidt gezinshuizen van leefgroepen, waar kinderen worden begeleid en opgevoed door verschillende professionals die elkaar regelmatig afwisselen. Continuïteit in de opvoedingsrelatie is een groot voordeel van gezinshuizen, omdat het het kind de gelegenheid geeft om een gezonde hechtingsrelatie te ontwikkelen binnen een gezinsvorm waar het veel individuele aandacht krijgt.

Het mooie van een gezinshuis is, dat het kind er het gewone gezinsleven ervaart. Het kind wordt een veilige en liefdevolle omgeving geboden, zodat het zich kan ontwikkelen tot een stabiele volwassene. In het gezinshuis draait het om het gewone leven. Kinderen gaan naar school, ze sporten en ze spelen met elkaar en in de buurt.

In het gezinshuis krijgen de kinderen een zo normaal mogelijke opvoeding, maar wordt zo nodig ook voor extra (ambulante) behandeling gezorgd. Een gezinshuis is een residentiële vorm van jeugdhulp. Wij bieden hulp en steun, stimulans, betrouwbaarheid, respect en consistentie in een orthopedagogisch klimaat.

Bij gezinshuis El Noor vinden we het ook belangrijk dat de gezinshuisouders goed samenwerken met de ouders van het kind. De rol als ouder bij het opgroeien van het kind is en blijft belangrijk. We doen er alles aan om er samen ervoor te zorgen, dat de wereld waarin een kind woont, speelt, leeft en opgroeit zoveel mogelijk één wereld wordt. Eén wereld waarin gezinshuisouders en ouders zich samen inzetten voor het kind.

Wat te verwachten bij gezinshuis El Noor?

De kinderen krijgen alle ruimte om zich adequaat te ontwikkelen, waarbij veel aandacht wordt gegeven aan de sociale en emotionele ontwikkeling van de kinderen. Zij worden begeleid om al op jonge leeftijd de verantwoordelijkheid te nemen die bij hun ontwikkelingsniveau past om later een zelfstandige volwassene te worden in de samenleving.

De jongeren worden aangemoedigd om een goede vrijetijdsbesteding te hebben, zoals sport, bijbaantje of een hobby en worden gestimuleerd om vrijwilligerswerk te doen die past bij hun mogelijkheden.